Vārds pa Vārdam


DIEVS RUNĀ

 

Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis!

Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele!...

Kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas,

pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā,

ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam,

tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes.

Tas neatgriežas pie Manis tukšā, bet vispirms tam jāizdara tas,

ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.

 

/ Jesaja 55: 3; 10 -11